Menu

 

Kreatywna Fizyka i Technika

17 maja uczniowie z klas 7 uczestniczący w projekcie Kreatywna Fizyka i Technika byli na wykładach oraz warsztatach na Politechnice. Składali samodzielnie jeżdżące roboty, a potem zorganizowali wyścigi. Programowali przemysłowe roboty oraz uczestniczyli w zajęciach z wydruku 3 D. Agata Grzelak

Powrót

Kreatywna fizyka i technika

W tym roku szkolnym klasy 7 biorą udział w projekcie Kreatywna fizyka i technika w ramach, którego 14 grudnia uczniowie wybrali się na Politechnikę. Uczestniczyli w wykładach oraz warsztatach poświęconych promieniowaniu, na których między innymi dowiedzieli się jak rozkładają się cząsteczki, mierzyli poziom napromieniowania różnych materiałów. Agata Grzelak

Powrót

Projekt Kreatywna Fizyka i Technika

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski”. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie trwania projektu, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w 16 godzinach wykładów:

 • "Kosmonautyka XXI wieku"             
 • "Energetyka XXI wieku"                 
 • "Robotyka XXI wieku"                      
 • "Lotnictwo XXI wieku"   

 

oraz 26 godzinach praktycznych zajęć laboratoryjnych w siedzibie Politechniki Warszawskiej:

 • Laboratorium termodynamiki
 • Laboratorium energetyki i promieniowania jądrowego
 • Laboratorium chłodnictwa
 • Laboratorium lotnictwa
 • Laboratorium aerodynamiki
 • Laboratorium robotyki
 • Laboratorium mechaniki
 • Laboratorium modelowania 3D.

 

Celem projektu "Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski” jest popularyzacja nauki i podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów w zakresie realizacji tzw.  trzeciej misji uczelni. Polega ona na kształtowaniu i kreowaniu wzajemnych relacji z otoczeniem poprzez angażowanie się uczelni w procesy rozwoju społecznego i wpisuje się w odpowiedzialność szkół wyższych za społeczny i ekonomiczny rozwój kraju i społeczeństwa.

 • Zajęcia w ramach projektu przyczynią się do:
 • rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów;
 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowania uczniów do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowania kultury innowacyjności;
 • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Koordynatorem projektu ze strony Politechniki Warszawskiej jest mgr inż. Paulina Chrobocińska

Koordynatorem projektu ze strony SP 204 jest Aleksandra Orzeł

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6355185