Menu

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” organizowanym przez Biuro Edukacji. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowane są następujące rodzaje zajęć:

 

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-koło dziennikarskie
  • Integracja Sensoryczna.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji, naboru dzieci i rodzaju zajęć udzielają wychowawcy klas.

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

karta zwolnienia

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6364678