Menu

Rozkład dzwonków

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” organizowanym przez Biuro Edukacji. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowane są następujące rodzaje zajęć:

 

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-koło dziennikarskie
  • Integracja Sensoryczna.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji, naboru dzieci i rodzaju zajęć udzielają wychowawcy klas.

 

LATO W MIEŚCIE 2018

DOBRY START

Wyprawka dla 1 klasy

Poradnik MEN

List MEN

List Zarządu Dzielnicy

OBWODY SZKÓŁ

Niepodległa - MEN

Karta ucznia

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

Biuletyn szkolny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5277405