Menu

Rozkład dzwonków

 

 

Władza sądownicza - praca domowa na ocenę

Korzystając z wiadomości na lekcji, podręcznika i dodatkowej kartki (i innych źródeł) należy wypełnić test. Proszę nie zapomnieć o wpisaniu imienia i nazwiska, klasy. Po wypełnieniu prześlij dane z formularza. Powodzenia. Uczniowie, którzy nie wypełnią testu, będą musieli zaliczyć temat ustnie lub pisemnie.

Imię, nazwisko, klasa

1. Podaj 3 zadania władzy sądowniczej

2. W Polsce sądy dzielimy na:

3. Sądy powszechne zajmują się m. in. sprawami prawa karnego

4. Na czele sądów powszechnych stoi Sąd Najwyższy

5. Podaj 1 zadanie Trybunału Stanu

6. Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny?

7. Sejm wybiera Trybunał Konstytucyjny

9. Jakimi sprawami zajmuje się Sąd Najwyższy?

10.Na czele sądów administracyjnych stoi

11. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się ...

12. Europejski Trybunał Sprawiedliwości mieści się w

13. Na czym polega zasad niezawisłości sędziów?

14. Czy sędziowie posiadają immunitet?

15. Nieusuwalność sędziów polega na

16. Do zadań prokuratury należy..

17. Zasada domniemanej niewinności polega na

18. Apelacja to

19. Kasacja to

20. Powód to osoba, która

21. Pozwany to osoba, która

22. Pozew to

23. Najwyższa karą w Polsce jest

24. Jaką rolę pełnią ławnicy w procesie sądowym?

25. Ławnik to sędzia społeczny


 

LATO W MIEŚCIE 2018

DOBRY START

Wyprawka dla 1 klasy

Poradnik MEN

List MEN

List Zarządu Dzielnicy

OBWODY SZKÓŁ

Niepodległa - MEN

Karta ucznia

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

Biuletyn szkolny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5351941