Menu

Rozkład dzwonków

 

 

 

SĄDY

o    Zadania sądów. Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa.

o    Podział sądów: powszechne (rejonowe, okręgowe, apelacyjne, Sąd Najwyższy), wojskowe, administracyjne (Naczelny Sąd Administracyjny)

o    Najważniejsze zadania powyższych sądów

o    Co to znaczy, że sędziowie są niezawiśli, nieusuwalni i posiadają immunitet?

o    Na czym polega dwuinstancyjność sądów? Apelacja, kasacja

o    Co to jest proces karny i jakich spraw dotyczą procesy karne?

o    Czynności - Wykrycie i ustalenie czynu przestępczego, - wykrycie i ustalenie sprawcy czynu przestępczego,  - wymierzenie sprawcy kary albo uniewinnienie oskarżonego

o    Karami przewidzianymi w kodeksie karnym są:

- grzywna,

- ograniczenie wolności,

- pozbawienie wolności,

- 25 lat pozbawienia wolności,

- dożywotnie pozbawienie wolności

·         Biegły sądowy to osoba posiadająca doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

·         Etapy procesu karnego: - Etap przygotowawczy (policja, prokuratura) - Etap rozprawy sądowej (sąd)  - Etap postępowania wykonawczego (kara)

·         Jakich spraw dotyczą procesy cywilne? Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

·         Pozew, pozwany, powód

·         Zadania Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu.

·         Zadania policji, prokuratury, adwokata, radcy prawnego.

PARTIE POLITYCZNE

·         Co to jest partia polityczna? definicja partii i /każda partia posiada nazwę, program, logo, władze/

·         Aby zarejestrować partię polityczną należy………..

·         Czy partie otrzymują dotacje od państwa?

·         Funkcje partii

·         Systemy partyjne

·         Hasła partii lewicowych, prawicowych

·         Najważniejsze partie w Polsce,  (znać logo, nazwę)

 

OPINIA PUBLICZNA

·         Co to jest opinia publiczna?

·         Rozwiń skrót  CBOS

·         Jak bada się opinię publiczną?- próba losowa- próba reprezentatywna

·         Czynniki, które wpływają na opinię publiczną.

·         Funkcje mass mediów.

·         Dlaczego mass media nazywamy „czwartą władzą”?

·         Co to jest cenzura?

·         Jak odróżnić fakt od opinii?

 

 

 

 

LATO W MIEŚCIE 2018

DOBRY START

Bezpłatny tornister

Poradnik MEN

Karta ucznia

List MEN

List Zarządu Dzielnicy

OBWODY SZKÓŁ

Niepodległa - MEN

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

Biuletyn szkolny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5277406