SĄDY

 • Zadania sądów. Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa.
 • Podział sądów: powszechne (rejonowe, okręgowe, apelacyjne, Sąd Najwyższy), wojskowe, administracyjne (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Najważniejsze zadania powyższych sądów
 • Co to znaczy, że sędziowie są niezawiśli, nieusuwalni i posiadają immunitet?
 • Na czym polega dwuinstancyjność sądów? Apelacja, kasacja
 • Co to jest proces karny i jakich spraw dotyczą procesy karne?Wykrycie i ustalenie czynu przestępczego, wykrycie i ustalenie sprawcy czynu przestępczego, wymierzenie sprawcy kary albo uniewinnienie oskarżonego. Najczęstsze przestępstwa w Polsce: jazda po pijanemu,  posiadanie narkotyków, wypadek,  groźba, uszkodzenie ciała, kradzież, rozbój, oszustwo, stalking. 
 • Biegły sądowy to osoba posiadająca doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.
 • Etapy procesu karnego:
  - Etap przygotowawczy
  - Etap rozprawy sądowej
  - Etap postępowania wykonawczego
 • Jakich spraw dotyczą procesy cywilne? Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Pozew, pozwany, powód
 • Zadania Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu.
 • Zadania policji, prokuratury, adwokata, radcy prawnego.

PARTIE POLITYCZNE

 • Co to jest partia polityczna? definicja partii i /każda partia posiada nazwę, program, logo, władze/
 • Aby zarejestrować partię polityczną należy………..
 • Czy partie otrzymują dotacje od państwa?
 • Funkcje partii
 • Systemy partyjne
 • Hasła partii lewicowych, prawicowych
 • Najważniejsze partie w Polsce, PO, PiS, PSL, SLD, SP, TR. (znać logo, nazwę, imię i nazwisko prezesa)

 

OPINIA PUBLICZNA

 • Co to jest opinia publiczna?
 • Rozwiń skrót OBOP, CBOS
 • Jak bada się opinię publiczną?
  - próba losowa
  - próba reprezentatywna
 • Czynniki, które wpływają na opinię publiczną.
 • Funkcje mass mediów.
 • Dlaczego mass media nazywamy „czwartą władzą”?
 • Co to jest cenzura?
 • Jak odróżnić fakt od opinii?

 

 

 

 

Z życia szkoły...

 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4823007