BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

 

Rząd – podręcznik + kartka ksero

 1. Powołanie rządu – rola Sejmu, rola Prezydenta
 2. Kadencja – 4 lata
 3. Zadania rządu
 4.  Skład rządu – Rady Ministrów (Prezes, wiceprezes, ministrowie)
 5. Zadania rządu

Prezydent – podręcznik + kartka ksero

 1. Wybory prezydenckie – I i II tura wyborów
 2. Kadencja – 5 lat
 3. Uprawnienia
 4. Kontrasygnata
 5. Prezydenci RP  po 1989 (imiona, nazwiska, lata urzędowania)

Wybory

 1. Legitymizacja władzy to… 
 2. Frekwencja to…
 3. Co to jest ordynacja wyborcza?
 4. System większościowy i proporcjonalny
 5.  Wybory: równe, tajne, powszechne, bezpośrednie
 6. Czynne (18 lat) i bierne prawo wyborcze (21, 30, 35 lat)
 7. Kto zarzadza wybory parlamentarne?
 8. Kto odpowiada za przeprowadzenie wyborów?
 9. Zbieranie podpisów pod listami wyborczymi
 10. Pozytywna i negatywna kampania wyborcza. Na czym polega kampania wyborcza.
 11. Kiedy obowiązuje cisza wyborcza?
 12. Kto ogłasza oficjalne wyniki wyborów?

 

 

KARTA UCZNIA

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4752451