Menu

 

 

  PRAWO SZKOLNE

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 29.11.2017 r. i zatwierdzony przez Radę Rodziców

 Obowiązuje od 1.12.2017 r.

 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Radę Rodziców

 Obowiązuje od 7 marca 2018

 

 Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

 Zasady organizacji wycieczek szkolnych

 Regulamin placu zabaw

 Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności

 
 

OBWODY SZKÓŁ

Rozkład dzwonków

Niepodległa - MEN

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

Piękno naszej Ojczyzny

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5193454