Menu

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE/PRZETARGI

Zamówienie na wywóz nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 70 w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powrót

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pieca konwekcyjno- parowego

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

WYBÓR OFERTY

Powrót

Oferta na wykonanie remontu korytarza na I piętrze.

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYBÓR OFERTY

Powrót

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych w 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WYBÓR OFERTY

Powrót

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji wentylacyjnej hali sportowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1 i 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WYBÓR OFERTY

Powrót

OBWODY SZKÓŁ

Rozkład dzwonków

Niepodległa - MEN

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

Piękno naszej Ojczyzny

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5193458