STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 

Pracownicy pedagogiczni  2017/2018:

 
     

stanowisko

liczba osób

liczba etatów

Dyrektor

1

1

Wicedyrektor

3

3

Kierownik świetlicy

1

1

Pedagog szkolny

2

2

Psycholog szkolny

1

1

Logopeda

1

1

Reedukator

1

1

 

Doradca zawodowy

1

0,19

 

Nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym

3

3

nauczyciele

80

78,06

razem:

94

92,06

 

 

wykształcenie

liczba osób

wyższe z p.p.

91

licencjat z p.p.

3

inne

0

razem:

94

   

stopień awansu

liczba osób

dyplomowany

42

mianowany

26

kontraktowy

22

stażysta

4

bez stopnia awansu

-

razem:

94

 

Pracownicy niepedagogiczni  2017/2018:

 
     

 

liczba osób

liczba etatów

administracja

6

6

obsługa

19

19

stołówka

5

5

razem:

30

30

BEZPIECZNE FERIE

Zima w mieście 2018

SZKOŁA W ZMIANIE

 

STOP CYBERPRZEMOCY

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
4957681