Menu

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 

Pracownicy pedagogiczni  2019/2020:

 
     

stanowisko

liczba osób

liczba etatów

Dyrektor

1

1

Wicedyrektor

2

2

Kierownik świetlicy

1

1

Pedagog szkolny

1

1

Psycholog szkolny

1

1

Logopeda

2

1,5

Reedukator

1

1

 

Doradca zawodowy

1

0,07

 

Nauczyciel ze specjalnym

przygotowaniem

pedagogicznym

5

5

nauczyciele

84

81,89

razem:

99

90,46

 

 

wykształcenie

liczba osób

wyższe z p.p.

96

licencjat z p.p.

3

inne

0

razem:

99

   

stopień awansu

liczba osób

dyplomowany

47

mianowany

26

kontraktowy

18

stażysta

8

bez stopnia awansu

-

razem:

99

 

 

Pracownicy niepedagogiczni  2019/2020:

 
     

 

liczba osób

liczba etatów

administracja

5

5

obsługa

19

18,5

stołówka

6

6

razem:

30

29,5

 

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

karta zwolnienia

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6364859