Menu

 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 

Pracownicy pedagogiczni  2018/2019:

 
     

stanowisko

liczba osób

liczba etatów

Dyrektor

1

1

Wicedyrektor

3

3

Kierownik świetlicy

1

1

Pedagog szkolny

2

1,73

Psycholog szkolny

1

1

Logopeda

2

1,5

Reedukator

2

1,5

 

Doradca zawodowy

1

0,46

 

Nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym

5

3,5

nauczyciele

85

83,38

razem:

103

98,07

 

 

wykształcenie

liczba osób

wyższe z p.p.

99

licencjat z p.p.

4

inne

0

razem:

103

   

stopień awansu

liczba osób

dyplomowany

45

mianowany

28

kontraktowy

24

stażysta

6

bez stopnia awansu

-

razem:

103

 

Pracownicy niepedagogiczni  2018/2019:

 
     

 

liczba osób

liczba etatów

administracja

6

6

obsługa

20

19

stołówka

7

7

razem:

33

32

Wyszukiwanie

Lato w Mieście

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Budżet obywatelski

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6289139