BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 

Pracownicy pedagogiczni w roku szkolnym 2016/17:

 
     

stanowisko

liczba osób

liczba etatów

Dyrektor

1

1

Wicedyrektor

3

3

Kierownik świetlicy

1

1

Pedagog szkolny

2

2

Psycholog szkolny

1

1

Logopeda

1

1

Reedukator

1

1

nauczyciele

86

84,43

razem:

96

94,43

 

 

wykształcenie

liczba osób

wyższe z p.p.

93

licencjat z p.p.

3

inne

0

razem:

96

   

stopień awansu

liczba osób

dyplomowany

39

mianowany

31

kontraktowy

23

stażysta

3

bez stopnia awansu

-

razem:

96

 

Pracownicy niepedagogiczni w roku szkolny 2016/17:

 
     

 

liczba osób

liczba etatów

administracja

6

6

obsługa

22

22

stołówka

6

6

razem:

34

34

 

KARTA UCZNIA

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4759721