Menu

 

"Realizacja programu profilaktycznego możliwa dzięki sfinansowaniu przez Wydział Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer"

 

„1,2,3…” - klasy IV-VI, rodzice, nauczyciele

 

Program profilaktyki przemocy i uzależnień

 

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Półpiętro”

 

Cele programu

Głównym celem programu profilaktycznego „Raz, dwa, trzy – profilaktyka uzależnień” jest przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, w zakresie kształtowania postaw związanych z życiem bez korzystania z substancji psychoaktywnych i uzależniających, z uwzględnieniem problematyki przemocy jako powiązanej z sięganiem po alkohol. Program realizowany będzie w oparciu o strategię profilaktyki pierwszorzędowej, z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz czynników chroniących.CCc

Cele niekwantyfikowalne:

- poszerzanie świadomości dzieci w zakresie niebezpieczeństw związanych z sięganiem po alkohol,

- edukacja dzieci w zakresie przyczyn oraz skutków zdrowotnych,  społecznych, emocjonalnych i poznawczych sięgania po alkohol,

- edukacja dzieci w zakresie mechanizmu uzależnienia oraz działania alkoholu,

- budowanie spójności grupy rówieśniczej oraz relacji rówieśniczych jako czynnika chroniącego przed uzależnieniami,

- praca nad rozwiązywaniem problemów życia szkolnego, w tym funkcjonowania klasy, jako zapobieganie uzależnieniom,

- poszerzanie świadomości dzieci w zakresie powiązania uzależnień ze zjawiskiem przemocy,

- oswojenie dzieci z tematyką uzależnień,

- wzrost kompetencji dzieci w zakresie korzystania z pomocy w sytuacji kontaktu z alkoholem,

- wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z klasą szkolna oraz współpracy z rodzicami.

- poszerzanie świadomości rodziców w zakresie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka oraz współpracy z nauczycielami,

- wzrost kompetencji społecznych dzieci,

- zmiana postaw dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie problemu uzależnień oraz nastawienia na wzajemną współpracę jako czynnik chroniący,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci,

- współpraca z wychowawcami klas w zakresie planowania oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych dla konkretnej klasy w związku z problematyką uzależnień i jej powiązań z problemem przemocy.

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

karta zwolnienia

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6364640