Menu

 

 

"Realizacja programu profilaktycznego możliwa dzięki sfinansowaniu przez Wydział Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer"

Rozwój na trzeźwo – program dla szkół

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Rozwój umiejętności psychospołecznych jako skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zaburzeniom współtowarzyszącym wśród dzieci i młodzieży)

Program jest rekomendowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

i realizowany przy współudziale Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

Program integruje działania w zakresie profilaktyki I, II, III stopnia i jest oparty na założeniu stałej współpracy ze szkołą:

1. Profilaktyka I – zajęcia kierowane do rady pedagogicznej, rodziców i uczniów.

2. Profilaktyka II – konsultacje oraz porady dotyczące indywidualnych przypadków i ich rodzin.

3. Profilaktyka III – kwalifikacja na terapię i leczenie uzależnionych uczniów w naszych placówkach.

Cele:

Optymalizacja warunków rozwoju dziecka.

Wypracowanie skutecznego modelu postępowania z  uczniem i jego rodziną. Określenie kompetencji i odpowiedzialności szkoła-rodzic-służba zdrowia, wobec używających substancji uzależniających uczniów.

Ograniczenie i korekta zachowań destrukcyjnych (agresja i przemoc, próby samobójcze, przestępczość, FAS, choroby psychiczne i inne)

Odbiorcy:

Rady Pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Rodzice i opiekunowie uczniów.

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 roku życia. Młodzież używająca substancji uzależniających (narkotyki, alkohol, dopalacze, leki, komputer, hazard).

Przebieg realizacji programu:

1.      Realizacja programu rozpoczyna się od przeprowadzenia szkolenia dla rady pedagogicznej, zajęć dla rodziców oraz ewentualnie warsztatów dla uczniów.

2.      Kolejnym etapem jest objęcie szkoły (nauczyciele, rodzice) stałymi konsultacjami i poradami prowadzonymi przez  naszych specjalistów.

3.      Ostatnim elementem programu jest diagnoza uzależnienia ucznia i szybkie skierowanie go do jednej z naszych stacjonarnych placówek terapii.

Wyszukiwanie

1% na rzecz RR

Destination Imagination

Niepodległa - MEN

BIULETYN 2018/19

 

Karta ucznia

 

LEKKI PLECAK

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6002586