Realizacja projektu
Projekt powinien być wykonany:

 • samodzielnie (według własnej inwencji i inicjatywy uczniów,
 • w ramach godzin lekcyjnych i poza lekcjami (jako praca domowa),
 • w miłej atmosferze,
 • przy pełnym wsparciu nauczyciela i rodziców.

Ocena projektu

Ocena uczniów:

 • uczniowie oceniają projekty innych uczniów (może to być cała klasa lub grupa),
 • samoocena - co się udało, a czego nie udało się zrealizować, dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane, jak układał się współpraca, jak inni ocenili naszą pracę?

Ocena nauczyciela:

 • bieżąca - monitorowanie postępów pracy w trakcie realizacji projektu,
 • końcowa - przedmiotem oceny jest to, co zostało zapisane w kontrakcie.

Prezentacja projektu

W zależności od tematyki projektu prezentacja może być przedstawiona w formie:

 • wystawy prac (albumy, plakaty, rysunki, modele) z ich komentarzem,
 • inscenizacja,
 • wykład, odczyt, prezentacja multimedialna,, prelekcja,
 • pokaz filmu video,
 • prezentacja modelu,
 • promocja książeczki, broszury, gazetki itp.

BEZPIECZNE FERIE

Zima w mieście 2018

SZKOŁA W ZMIANIE

 

STOP CYBERPRZEMOCY

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
4957434