Menu

 

 

Realizacja, ocena, prezentacja

Realizacja projektu
Projekt powinien być wykonany:

 • samodzielnie (według własnej inwencji i inicjatywy uczniów,
 • w ramach godzin lekcyjnych i poza lekcjami (jako praca domowa),
 • w miłej atmosferze,
 • przy pełnym wsparciu nauczyciela i rodziców.

Ocena projektu

Ocena uczniów:

 • uczniowie oceniają projekty innych uczniów (może to być cała klasa lub grupa),
 • samoocena - co się udało, a czego nie udało się zrealizować, dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane, jak układał się współpraca, jak inni ocenili naszą pracę?

Ocena nauczyciela:

 • bieżąca - monitorowanie postępów pracy w trakcie realizacji projektu,
 • końcowa - przedmiotem oceny jest to, co zostało zapisane w kontrakcie.

Prezentacja projektu

W zależności od tematyki projektu prezentacja może być przedstawiona w formie:

 • wystawy prac (albumy, plakaty, rysunki, modele) z ich komentarzem,
 • inscenizacja,
 • wykład, odczyt, prezentacja multimedialna,, prelekcja,
 • pokaz filmu video,
 • prezentacja modelu,
 • promocja książeczki, broszury, gazetki itp.

Wyszukiwanie

Lato w Mieście

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Budżet obywatelski

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6289096