Menu

 

OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W związku z Uchwałą nr 20 /19 Zarządu Oddziału ZNP Warszawa-Południe Wawer Wesoła z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej, zawieszenia strajku i utrzymania gotowości strajkowej informuję, że rozpoczęty strajk 8.04.2019 zostaje czasowo zawieszony od 27.04.2019. godz. 6:00.

Jednocześnie zawiadamiam, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z  planem lekcji, będą realizowane od 6 maja 2019. Stołówka szkolna będzie wydawała obiady.

Przypominam, że na podstawie rocznego planu pracy szkoły opracowanego na zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dni 29-30 kwietnia i 2 maja 2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy. Nie ma obiadu.

Z poważaniem,

Monika Prochot

26.04.2019

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Komitet strajkowy w SP 204 informuje, że w dniu 27 kwietnia 2019r. zawiesza akcję strajkową.

Czas strajku był dla nas okresem trudnych decyzji, kiedy staraliśmy się godzić nasze prawa i dążenia z prawami i dążeniami naszych uczniów.

Wyrażamy głęboką wdzięczność tym wszystkim spośród Rodziców i Uczniów, którzy w tym czasie okazywali zrozumienie dla nauczycielskich postulatów i nas wspierali.

Mamy poczucie, że staliśmy po właściwej stronie. Strajk nie kończy się, jest zawieszony do września. Gotowi jesteśmy go kontynuować, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Komitet Strajkowy w SP 204

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z trwającym strajkiem pracowników oświaty w piątek 26 kwietnia  2019 r., zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Tego dnia szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy. Nie ma obiadu.

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dni 29-30 kwietnia i 2 maja 2019  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy.  Stołówka nie wydaje obiadu. 

Bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus, na stronie internetowej i FB, gdzie zamieszczane są bieżące informacje.

Z poważaniem

Monika Prochot

25.04.2019

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z trwająca akcją strajkową, we czwartek 25 kwietnia 2019 r., zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Tego dnia szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy. Nie ma obiadu. Bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus, na stronie internetowej i FB, gdzie zamieszczane są bieżące informacje.

Z poważaniem

Monika Prochot

 

24.04.2019

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

Uprzejmie zawiadamiam, że akcja strajkowa w Szkole Podstawowej nr 204 nie została przerwana ani zawieszona. W związku z powyższym 24 kwietnia 2019 r. planowane zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Tego dnia szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy. Nie ma obiadu.

 

Ze względu na dynamiczną sytuację i nadzwyczajne okoliczności, bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus, na stronie internetowej i FB, gdzie informuję Państwa o aktualnych decyzjach.

 

Z poważaniem

 

Monika Prochot

23.04.2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informuję, że uczniowie klas III gimnazjum i VIII SP zakończyli obowiązkowe egzaminy.

Dodam, że wszystkie egzaminy przebiegły bez zakłóceń i według procedur CKE. Jestem przekonana, że wyniki egzaminów będą odpowiadały oczekiwaniom Uczniów i ich Rodziców, a także otworzą możliwości realizacji dalszych edukacyjnych planów.

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18.04 do 23.04.2019r.

A przed nami czas Świąt Wielkanocnych...

Z tej okazji chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia - mnóstwa wiosennego optymizmu i pogody ducha, radości i spokoju każdego dnia, świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Jednocześnie informuję, że akcja strajkowa nie została odwołana bądź zawieszona. Ze względu na wyjątkową sytuację- również w okresie poświątecznym- bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus Synergia, na stronie internetowej i Fb, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

Z wyrazami szacunku

Monika Prochot,

17.04.2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z matematyki przebiega bez zakłóceń. Jutro 17 kwietnia ostatnia część egzaminu z języka angielskiego, na który uczniowie przychodzą o godz. 8.00, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

Zawiadamiam, że w związku z trwającym ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, w tym i pracowników SP 204, wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Przypominam, że zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dni 15-17.04.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej kl. I-VII.

Z poważaniem,

Monika Prochot

16.04.2019

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że dzisiaj 15 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego przebiegł bez zakłóceń, według procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przypominam, że w kolejnych dniach 16 i 17 kwietnia odbywają się egzaminy ósmoklasisty – we wtorek z matematyki, a we środę z języka angielskiego. Proszę, by uczniowie klas VIII stawili się w szkole punktualnie o godz.8.00, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

Zawiadamiam, że w związku z trwającym ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, w tym i pracowników SP 204, wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Pragnę poinformować, że zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dni 15-17.04.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej kl. I-VII.

Z poważaniem,

Monika Prochot

 

15.04.2019r

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że dzisiaj 12 kwietnia 2019 r. trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego z języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego i j. hiszpańskiego) przebiega bez zakłóceń i według procedur opracowanych przez CKE.

Przypominam, że w dniach 15-17.04.2019r. odbywają się  egzaminy ósmoklasisty.            

W poniedziałek uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a we środę z języka angielskiego.

Proszę, by uczniowie klas VIII stawili się w szkole punktualnie o godz.8.00, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

Jednocześnie informuję, że w związku z trwającym strajkiem pracowników SP 204, ponownie wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom  w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Pragnę dodać, że zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dni 15-17.04.2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej  kl. I-VII.

 Z poważaniem,

Monika Prochot

12.04.2019r

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że dzisiaj 11 kwietnia 2019 r. drugi dzień egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej przebiegł bez zakłóceń i według procedur opracowanych przez CKE.Przypominam, że 12 kwietnia na egzamin z języków nowożytnych uczniowie klas III gimnazjum stawiają się punktualnie o godz.8.00, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

Zawiadamiam, że w związku z trwającym strajkiem pracowników SP 204, dzisiaj ponownie wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom klas I-VIII w dniu 12 kwietnia 2019 r. Będę na bieżąco informować o dalszym postępowaniu w sprawie.

Z poważaniem,

Monika Prochot

11.04.2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

uprzejmie informuję, że dzisiaj 10 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny przebiega bez zakłóceń, według procedur opracowanych przez CKE, dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2019.

Przypominam, że w kolejnych dniach egzaminu 11 i 12 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 204 odbędą się egzaminy gimnazjalne zgodnie z harmonogramem i procedurami. W dniu egzaminu uczniowie klas III gimnazjum stawiają się punktualnie o godz.8.00, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

Jednocześnie informuję, że w związku z trwającym strajkiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, po raz kolejny wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom klas I-VIII w dniu 11 kwietnia 2019r. O zmianie będę informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Monika Prochot Dyrektor Szkoły

10.04.2019 r.

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

informuję, że w dniach 10-11-12 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 204 odbędą się egzaminy gimnazjalne zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przypominam, że uczniowie klas III gimnazjum stawiają się punktualnie o godz.8.00, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami. Jednocześnie informuję, że w związku z trwającym strajkiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ponownie wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom klas I-VIII w dniu 10 kwietnia 2019r. Będę na bieżąco informować o dalszym postępowaniu w sprawie.

Pozostaję z poważaniem,

Monika Prochot Dyrektor Szkoły

9.04.2019 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

 

uprzejmie informuję, że w związku z trwającym strajkiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ponownie wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć w dniu 9.kwietnia 2019r.

Ze względu na wyjątkową sytuację, bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus Synergia,  na stronie internetowej i FB, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

 

Z poważaniem,

Monika Prochot

8.04.2019 r.

 

 

 

 

 Szanowni  Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających

do  Szkoły Podstawowej  nr 204

 

W związku z brakiem porozumienia Rządu RP i  ZNP, informuję, że 8 kwietnia 2019 r.  rozpocznie się  strajk pracowników SP 204. W związku z zaistniałą sytuacją powiadamiam Państwa o braku możliwości zapewnienia opieki  dzieciom w dniu 8 kwietnia 2019. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wyjątkowa, bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus Synergia,  na stronie internetowej i FB, na której będą zamieszczane informacje o wszelkich zmianach.

 

Z poważaniem

Monika Prochot

7.04.2019

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W uzupełnieniu wczorajszej wiadomości uprzejmie informuję, że w Szkole Podstawowej nr 204 został powołany Komitet Strajkowy.

W związku z zaistniałą sytuacją powiadamiam Państwa o braku możliwości zapewnienia opieki  dzieciom w dniach planowanego strajku.

Na podst.§ 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.poz.69, z późn.zm.) jestem zmuszona powiadomić organ prowadzący - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  o zamknięciu placówki w dn. 8. kwietnia 2019r.

O zmianie sytuacji 8.kwietnia i w kolejnych dniach,będę informować Państwa na bieżąco.

 

Z poważaniem,

Monika Prochot

4.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice !

W związku z przystąpieniem szkoły do akcji strajkowej oraz brakiem możliwości realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bardzo proszę o zapewnienie Państwa dziecku opieki od dnia 8 kwietnia 2019 r. na czas trwania strajku. W czasie strajku kuchnia nie działa. W przypadku przysłania dziecka do szkoły proszę o wyposażenie go w II śniadanie.  Rodzicom dziecka do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy, o który należy się ubiegać w swoim zakładzie pracy. Oświadczenie dla pracodawcy:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Rodzicom dzieci do lat 14 przysługuje 2 dni opieki nad dzieckiem, urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy.

Jednocześnie informuję, że na stronie Biura Edukacji została umieszczona alternatywna propozycja zajęć, z której możecie Państwo skorzystać.  

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

Dołożę wszelkich starań, aby egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 10-12 kwietnia i egzamin klas ósmych w dniach 15-17 kwietnia. Proszę, aby młodzież była w szkole w wyznaczone dni egzaminacyjne od godz. 8.00. O zakończeniu bądź zawieszeniu strajku w szkole poinformuję Państwa bezzwłocznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego systemu Librus Synergia, strony internetowej szkoły oraz funpage „Bajkowo na Bajkowej”

Liczę na zrozumienie przez Państwa zaistniałej sytuacji. 

 

 Z poważaniem,

 Monika Prochot –Dyrektor

3.04.2019

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców

w związku z sytuacją spowodowaną możliwym strajkiem nauczycieli

z 4 kwietnia 2019

Powrót

List Prezydenta m. st. Warszawy do Rodziców

z 29 marca 2019

Powrót

Informacja o bezpłatnych zajęciach w Wawrze

Informacja o bezpłatnych zajęciach organizowanych w Dzielnicy Wawer przez WCK, biblioteki, czytelnie, ośrodek sportu i rekreacji oraz Stacje Falenica, gdzie rodzice będą mogli spędzić czas z dzieckiem, jeżeli szkoła lub przedszkole będzie zamknięte w okresie strajku

Informacja zbiorcza do pobrania

Powrót

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6355039