Menu

 

 

SZKOLNY KONKURS
„Mój wymarzony zawód”

dla klas VIII i III gimnazjum

 

Cele konkursu:

 1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów z różnych obszarów.
 2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na współczesnym rynku pracy.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

Regulamin konkursu

1.   Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie Power Point na temat „Mój wymarzony zawód”, oraz zaprezentowaniu tej pracy w formie wypowiedzi ustnej (krótkie wystąpienie)

 1. czas na prezentację pracy i omówienie: maksymalnie 10 minut
 2.  każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową.
 3.  prezentacja powinna zawierać maksymalnie 20 slajdów.

5.     W prezentacji powinny znajdować się:

 • nazwa i krótki rys historyczny zawodu
 • specyfika pracy w danym zawodzie
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu
 • drogi kształcenia – szkoły, studia
 • umiejętności i predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu
 • możliwości zatrudnienia
 •  informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód
 • podczas prezentacji uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego zawodu.

Prace konkursowe należy podpisać (imieniem, nazwiskiem, klasą) i składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD)  do pani Elżbiety Lemiszewskiej lub pani Małgorzaty Pawlik do 6 maja 2019 r.

Laureaci szkolnego konkursu otrzymają nagrody i podwyższoną ocenę z informatyki

 

Wyszukiwanie

Lato w Mieście

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Budżet obywatelski

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6287339