Menu

 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W LISTOPADZIE W  NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE BYŁY PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

OPIS PROGRAMÓW

„CUKIERKI”  - klasy 1-3 SP

 Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Cele programu:

-  przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

- rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

- kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; 

- nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;

- rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

„DEBATA”  - klasy siódme, ósme i trzecie GM

Założenia i cele programu Adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 13 lat). Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Autor programu Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zakłada możliwość realizacji programu także w grupach podwyższonego ryzyka jako element szerszego i dłuższego oddziaływania. Walory programu Program „Debata” reprezentuje formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Obecna wersja programu 1 znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

Powrót

Wyszukiwanie

 

Rekrutacja 2019/20

Niepodległa - MEN

BIULETYN 2018/19

LEKKI PLECAK

 

Karta ucznia

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
5446915