Menu

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2018/2019

Sekretariat przyjmuje podania do klas pierwszych:

poniedziałek, czwartek,  piątek w godz. 7.30-16.00

wtorek 8.00-17.00

środa 7.30.-17.00

Rekrutacja w SP 204 w 2018/2019

POBIERZ PLIK W PDF

Powrót

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204 w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21 uwzględniając Uchwałę nr LXI/1645/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018r.  zmieniającą uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie do dwóch lokalizacji:

  • Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 (osiedle Radość)
  • oraz Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Cyklamenów 28 (osiedle Nadwiśle).

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Na stronie  www.edukacja.warszawa.pl widnieje szczegółowy harmonogram i zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2018/2019.

Aktualne informacje oraz dokumenty będą również do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.bajkowa.edu.pl

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły proszę o podanie numeru i adresu szkoły, w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

Informację można przekazać: tel./fax   22 615 73 43 wew.21 lub  22 615 58 83 wew.21sp204@bajkowa.edu.pl

1. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej

  • 10 marca 2018r.godz.10.00 (sobota).

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie podań 2.03.- 8.03.2018 r.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci,którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

2. Rekrutacja do klasy IV sportowej:

  • 21 marca do 4 kwietnia 2018 r. –składanie podań (podanie w załączniku)
  • 7 kwietnia 2018 r.godz.10:00 (sobota) – próba sprawności fizycznej

3. Rekrutacja uzupełniająca do klasy VI sportowej

  • 7 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 (sobota) - tak jak do klas IV (podanie w załączniku)

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Opis próby sprawności fizycznej

dla klas IV

Powrót

Próba sprawności fizycznej dla klasy I szkoły podstawowej

Film powstał dzięki uprzejmości: www.AkademiaWypoczynku.com.pl oraz www.filmbusters.pro

Próba sprawności fizycznej dla klasy VII szkoły podstawowej (rekrutacja uzupełniająca)

Łukasz Karlak

OBWODY SZKÓŁ

Rozkład dzwonków

Niepodległa - MEN

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

STOP CYBERPRZEMOCY

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5104682