Menu

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2018/2019

Rekrutacja w SP 204 w 2018/2019

POBIERZ PLIK W PDF

Powrót

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 5 i 7 sportowej Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204 informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 w klasie 5 i 7 sportowej wolne jest jedno miejsce. W trybie rekrutacji uzupełniającej w dniu 28 sierpnia  o godz.11.30  odbędzie się próba sprawności fizycznej do obu klas.
Do klasy piątej pierwszeństwo w rekrutacji mają chłopcy. W przypadku małej ilości chętnych chłopców lub  uzyskania przez nich wyników niepozwalających pozytywnie zaliczyć próbę sprawności fizycznej rekrutowane będą dziewczęta, również w przypadku, gdy wyniki dziewcząt będą znacząco wyższe niż wyniki chłopców.
Do próby może przystąpić tylko kandydat posiadający bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza sportowego. Orzeczenie sportowo lekarskie powinno być dostarczone do szkoły najpóźniej w dniu próby sprawności fizycznej.
Dodatkowo kandydat  musi posiadać podstawową umiejętność pływania (klasa sportowa raz w tygodniu jeździ na basen), kandydat również powinien jeździć na nartach (klasa sportowa raz w roku wyjeżdża na obóz sportowy narciarski (klasy są już po pierwszych obozach i wszyscy uczniowie nabyli tę umiejętność).
Obowiązuje próba sprawności do klasy 7 opisana w dziale rekrutacja (w klasie piątej bieg długi jest na dystansie 600m).

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204 informuje, iż w trybie rekrutacji uzupełniającej w dniu 15 czerwca  o godz.16.00  odbędzie się próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej. Z godnie z harmonogramem rekrutacji wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w systemie rekrutacyjnym w dniu 13 czerwca o godz. 16.00.

Do próby może przystąpić tylko kandydat posiadający bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Sekretariat przyjmuje podania do klas pierwszych:

poniedziałek, czwartek,  piątek w godz. 7.30-16.00

wtorek 8.00-17.00

środa 7.30.-17.00

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204 w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21 uwzględniając Uchwałę nr LXI/1645/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018r.  zmieniającą uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie do dwóch lokalizacji:

  • Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 (osiedle Radość)
  • oraz Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Cyklamenów 28 (osiedle Nadwiśle).

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Na stronie  www.edukacja.warszawa.pl widnieje szczegółowy harmonogram i zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2018/2019.

Aktualne informacje oraz dokumenty będą również do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.bajkowa.edu.pl

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły proszę o podanie numeru i adresu szkoły, w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

Informację można przekazać: tel./fax   22 615 73 43 wew.21 lub  22 615 58 83 wew.21sp204@bajkowa.edu.pl

1. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej

  • 10 marca 2018r.godz.10.00 (sobota).

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie podań 2.03.- 8.03.2018 r.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci,którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

2. Rekrutacja do klasy IV sportowej:

  • 21 marca do 4 kwietnia 2018 r. –składanie podań (podanie w załączniku)
  • 7 kwietnia 2018 r.godz.10:00 (sobota) – próba sprawności fizycznej

3. Rekrutacja uzupełniająca do klasy VI sportowej

  • 7 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 (sobota) - tak jak do klas IV (podanie w załączniku)

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Potwierdzenie woli zapisu do klasy IV sportowej

Szkoły Podstawowej nr 204 w roku szkolnym 2018/2019

DO POBRANIA

Powrót

Opis próby sprawności fizycznej

dla klas IV

Powrót

Próba sprawności fizycznej dla klasy I szkoły podstawowej

Film powstał dzięki uprzejmości: www.AkademiaWypoczynku.com.pl oraz www.filmbusters.pro

Próba sprawności fizycznej dla klasy VII szkoły podstawowej (rekrutacja uzupełniająca)

Łukasz Karlak

Wyszukiwanie

Rekrutacja 2019/20

Destination Imagination

Niepodległa - MEN

BIULETYN 2018/19

 

Karta ucznia

 

LEKKI PLECAK

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
5509619