Praca domowa jest ważnym ogniwem procesu nauczania. Wiąże się ściśle z poszczególnymi częściami lekcji i jest jej przedłużeniem. Uczy samodzielnej pracy, pozwala utrwalić i pogłębić zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności. Wdraża ucznia w stosowanie racjonalnych i ekonomicznych metod samokształcenia, daje mu możliwości rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doskonałe warunki rozwoju wielu cech woli i charakteru, jak: umiejętność pokonywania trudności, wytrwałość w dążeniu do celu, wiara we własne siły, rozwój twórczych rozwiązań. Praca domowa jest sprawdzianem zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia.

W związku z toczącymi się dyskusjami wśród rodziców, medialnymi rozważaniami dotyczącymi zasadności zadawania prac domowych, w których wypowiedział się również Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak , zwracamy się do Państwa z prośbą o głos w dyskusji, czyli wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać stanowisko Naszych Rodziców, Rodziców szkoły liczącej ponad 1000 uczniów.

 Ankieta składa się z 22 pytań.

Uwaga o prywatności - Ankieta jest anonimowa. Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

OBWODY SZKÓŁ

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

 

STOP CYBERPRZEMOCY

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5035079