Menu

 

 

Rozpoczęliśmy realizacje nowego całorocznego projektu e-Twinning Different Nations - Different Traditions. Projekt zapowiada się niezywkle ciekawie, gdyż biorą w nim udział, aż 22 instytucje. 

 

Cele projektu to:

- stworzenie międzynarodowej, wspaniałej klasy, w której uczniowie poznają się  poprzez wymianę wiadomości,    zdjęć, prezenatacji, video;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim

- poznanie życia codziennego i zainteresowań rówieśników z krajów partnerskich;

- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń;

- edukacja międzykulturowa;

- promowanie pracy zespołowej;

- wspieranie inicjatyw i kreatywności uczniów.

- promowanie rodzimego kraju i miasta

 

E-Twining to program współpracy międzynarodowej szkół i przedszkoli z krajów należącyh do Unii Europejskiej, a także wielu spoza UE. Projekty eTwinningowe są realizowane przez internet przy wykorzystaniu narzędzi TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). Uczniowie zajmują się wraz z kolegami z innych krajów zagadnieniami zawartymi w programach nauczania różnych przedmiotów, kształcąc szczególnie umiejętności językowe (językiem projektów jest z reguły angielski) oraz komputerowe (ucznowie pracują na specjalnej międzynarodowej platformie edukacyjnej, korzystając przy tym z różnorodnych nowoczesnych mediów: publikują zdjęcia, tworzą interaktywne prezentacje, nagrywają filmiki i podcasty).

 

Zachęcam do podjecia w współpracy przy realizacji projektu.

Justyna Kowalczyk-Marek

OBWODY SZKÓŁ

Rozkład dzwonków

Niepodległa - MEN

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

Piękno naszej Ojczyzny

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5182214