Menu

 

 

KARTA UCZNIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY UCZNIA

na stronie ZTM

Do odbioru Karty Ucznia upoważnieni są tylko Rodzice (prawni opiekunowie dziecka)

Wyszukiwanie

Rekrutacja 2019/20

Destination Imagination

Niepodległa - MEN

BIULETYN 2018/19

 

Karta ucznia

 

LEKKI PLECAK

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
5509797