BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

Agata Grzelak

W marcu na zajęciach komputerowych w klasach 4-6 zastanowiliśmy się za co lubimy Internet? Rozmawialiśmy na temat pozytywnych stron Internetu i nowych technologii. Przypomnieliśmy i podsumowaliśmy zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Na koniec lekcji zapisaliśmy zasady klasowego (grupowego) Kodeksu, pod którym każdy z uczniów złożył swój podpis. Ozdabialiśmy je symbolami i rysunkami związanymi z nowoczesnymi technologiami.

W lutym w ramach Światowego Dnia Internetu w klasach 4-6 na zajęciach komputerowych dyskutowaliśmy na temat szkodliwych treści w Internecie a także miejsc, które w sieci warto odwiedzać. Omówiliśmy zagadnienia nadużywania Internetu. Rozmawialiśmy również o tym, jak zachować równowagę w działaniach online i offline. Na koniec lekcji uczniowie stworzyli plakaty pt.: „Miejsca w sieci, które pokochasz”.

 

Działania w klasach IV-VI

W ramach Dnia Domeny publicznej odbyły się lekcje na temat: Jak korzystać z bogactwa Internetu? Na zajęciach wyjaśniliśmy pojęcia: autorstwa, licencji, domeny publicznej oraz plagiatu. Zastanowiliśmy się dlaczego niektóre materiały mogą być przez nas wykorzystywane i zmieniane, a inne nie. Omówiliśmy jak kreatywnie i szanując pracę autora wykorzystać dostępne w sieci źródła informacji. Na koniec zajęć uczniowie wcielili się w role dziennikarzy śledczych, którzy natrafili na sprawę  nielegalnego kopiowania  i sprzedaży plików muzycznych, pisząc artykuły pt” Na tropie piratów internetowych”.

 

Agata Grzelak

Działania w klasach IV-VI

Na zajęciach komputerowych w grudniu rozmawialiśmy o zakupach w Internecie. Wymieniliśmy wady i zalety, takiego sposobu nabywania towarów. Zastanowiliśmy się jakie zagrożenia łączą się z dokonywaniem transakcji online oraz jak można im zapobiegać. Dowiedzieliśmy się jak zabezpieczyć sprzęt z dostępem do Internetu przed wirusami i włamaniem. Na koniec zajęć uczniowie wykonali zakładki, na których napisali 10 rad dla kupujących w Internecie.

 

Agata Grzelak

Działania konkursowe - Bezpiecznie Tu i Tam

Powrót

W klasach VI na zajęciach komputerowych omówiliśmy czym jest hejt i cyberprzemoc. Uświadomiliśmy sobie jakie mogą być jego konsekwencje.

Zastanowiliśmy się:

  • jaki cel ma sprawca i z czego może wynikać jego zachowanie,
  • jakie emocje towarzyszą ofierze,
  • jak najlepiej reagować będąc świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy (np. zwrócić się do sprawcyz prośbą o usunięcie upokarzających materiałów z sieci, zgłoszenie
  • nadużycia administratorowi serwisu na którym publikowane są treści),
  • jak udokumentować akt cyberprzemocy, by móc udowodnić winę sprawcy (np. printscreeny, smsy).

Poznaliśmy również numer telefonu zaufania.

Podsumowując wiadomości zdobyte na zajęciach rozwiązaliśmy krzyżówkę. A na koniec każdy indywidualnie napisał krótkie opowiadanie, wyobrażając sobie, że był śwadkiem

cyberprzemocy, której ofiarą stała się koleżanka lub kolega oraz w jaki sposób pomogliśmy jej/jemu poradzić sobie z sytuacją.

W  klasach  I-III

Na lekcjach w najmłodszych klasach został poruszony problem złych i dobrych treści w Internecie. Wychowawcy uświadomili dzieciom, iż nie wszystkie treści online są dla nich bezpieczne. Wytłumaczyli, że w Internecie oprócz ciekawych i wartościowych treści znajdują się materiały, zdjęcia, filmy, gry które są przeznaczone tylko dla osób dorosłych i których dzieci nie powinny oglądać.

Uczniowie dowiedzieli się, że bardzo często takie materiały są specjalnie oznakowane. Zostali również uczuleni, że w każdej sytuacji gdy coś je w Internecie zaniepokoi, przestraszy lub sprawi, że jest im smutno, powinny poinformować o tym osobę dorosłą,  rodziców, nauczyciela.

Na koniec lekcji uczniowie zaprojektowali swoje wymarzone strony internetowe dotyczące ulubionego hobby lub ulubionych bohaterów.

 

Do akcji włączyły się klasy:

2A - Orzechowska Sylwia

2D - Głowacka Agnieszka

3C - Rybczyńska Hanna 

3D - Szaja Bożena

 

 

Powrót

 

W drugim zadaniu konkursowym – Rywalizacja na obrazy, wzięło udział ponad 30 uczniów.

Wszyscy uczestnicy wykazali się talentem plastycznym projektując okładki do książek o ulubionych miejscach w Internecie oraz podkładki pod myszy komputerowe ,a także tworząc plakaty z zasadami bezpieczeństwa on-line.

Czekamy teraz na rozstrzygnięcie Etapu Ogólnopolskiego

Powrót

W ramach Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam klasach 4-6 na zajęciach komputerowych omówiono kodeks bezpieczeństwa w komunikacji on-line oraz zasady Netykiety w ramach tematu Kultura w Internecie obowiązuje. Na koniec lekcji uczniowie wykonali pocztówki (papierowe oraz stworzone w programach komputerowych) prezentujące bezpieczne zachowania w komunikacji i relacjach on-line.

Agata Grzelak

październik 2016

Powrót

 

W pierwszym zadaniu konkursowym - Rywalizacja na słowa wzięło udział ponad 70 uczniów. 

Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością i wyobraźnią pisząc bajki, opowiadania i wierszyki na jeden z trzech tematów do wyboru. Do niektórych prac autorzy załączyli rysunki.

Czekamy teraz na rozstrzygnięcie Etapu Ogólnopolskiego do 30 listopada.

Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, oryginalność i pomysłowość, a także walory językowe i innowacyjne.

Agata Grzelak

Powrót

W ramach Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam  w klasach 1-3 wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat problemu nadużywania Internetu i jego konsekwencji. Zajęcia zakończyły się wykonaniem planu dnia z uwzględnieniem czasu spędzanego w Internecie.

Agnieszka Głowacka

październik 2016

Powrót

 

LATO W MIEŚCIE 2017

KARTA UCZNIA

Bezpieczne wakacje

Apele podsumowujące

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4717339