Menu

 

 

Nagrodzeni Nauczyciele w Zespole Szkół nr 70

17 października br. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Dyrektor Monice Prochot.

Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy otrzymała p. Teresa Borzym-Paprocka. Wręczenie nagród odbyło się 14. października br. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego.

Dzielnicowe obchody Święta KEN i jednocześnie uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Dzielnicy Wawer odbyła się w Zespole Przedszkolno-Szkolnym nr 9. Nagrody  otrzymały p. Krystyna Czaus-Pyra na wniosek Dyr. ZS70, natomiast na wniosek ZNP p. Katarzyna Borkowska

Nagrodzeni Nauczyciele w ZS 70

Powrót

OBWODY SZKÓŁ

Rozkład dzwonków

Niepodległa - MEN

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

Piękno naszej Ojczyzny

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5193486