BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

ZADANIA DLA UCZNIÓW
Uczniowie mogą zdobyć nagrody biorąc udział w trzech zadaniach konkursowych.

 

Tematy Trzeciego Zadania konkursowego – Rywalizacja na multimedia


1.Wyobraź sobie, że masz młodszego brata lub siostrę i mama powierzyła Ci zadanie nauczenia go/ją podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Postanowiłeś/-aś zrobić mini poradnik, składający się z rysunków, obrazków lub zdjęć w ciekawy sposób pokazujących zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Poradnik powinien zawierać co najmniej 4 zasady bezpieczeństwa, których nauczyłeś się podczas zajęć. Pokaż swój poradnik na krótkim wideo, trwającym nie dłużej niż 2 minuty. Pamiętaj, aby filmować tylko poradnik, nie siebie.

2.Wyobraź sobie, że jesteś znanym specjalistą w dziedzinie bezpiecznego korzystania z internetu i zaproszono Cię na wywiad do radia.

Nagraj krótką audycję lub wywiad, podczas którego radzisz swoim rówieśnikom, co powinni robić, żeby być́ bezpiecznymi w sieci. Jeśli zdecydujesz się na wywiad, poproś rodzica lub nauczyciela o zadawanie pytań, na które mógłbyś udzielić odpowiedzi. Nagranie nie może być́ dłuższe niż 2 minuty.

3.Wyobraź sobie, że zostałeś/aś zaproszony do wzięcia udziału w konkursie muzycznym „Rapowanie – Rymowanie”.

Wyzwanie polega na tym, aby w rymowanej formie wymienić lub zaśpiewać zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, które poznałeś podczas zajęć z nauczycielem. Nagraj krótkie nagranie dźwiękowe z Twoją odpowiedzią na wyzwanie. Nagranie nie może być dłuższe niż 2 minuty. Oto wybór zasad, z których możesz skorzystać przygotowując pracę. Możesz zaprezentować również inne, zaproponowane przez Ciebie, zasady bezpieczeństwa online. a) Chronię swoje dane w sieci. b) Nie ufam osobom poznanym w Internecie. c) Dbam o wizerunek w online. d) Nie hejtuję, szanuję innych internautów. e) Kontroluję czas spędzony w Internecie. f) Korzystam z gier i aplikacji uzgodnionych z rodzicami. g) Nie odbieram wiadomości z nieznanego źródła. h) Mówię rodzicom i nauczycielom, jeśli coś w Internecie jest nie tak

Filmiki i nagrania prześlij na adres do 10 lutego 2017 r.

Drugie  Zadanie Konkursowe - Rywalizacja na obrazy.
Tematy zadania konkursowego.
1. Wyobraź sobie, że napisałeś/napisałaś książkę dla swoich kolegów i koleżanek o Twoich ulubionych miejscach w internecie. Zaprojektuj do niej okładkę - w ten sposób, aby zachęcała czytelnika do lektury.
2. Wybierz kilka zasad bezpiecznego zachowania w Internecie i zaprojektuj do nich plakat, który każde dziecko chciałoby powiesić w swoim pokoju lub w swojej szkole.
Oto wybór zasad, z których możesz skorzystać - możesz zaprezentować również inne
zaproponowane przez Ciebie, zasady bezpieczeństwa online :
a)Chronię. swoje dane w sieci .
b) Nie ufam osobom poznanym w Internecie.
c) Dbam o wizerunek w online.
d)Nie hejtuję, szanuje. innych internautów
e)Kontroluje. czas spędzony w Internecie .
f) Korzystam z gier i aplikacji uzgodnionych z rodzicami.
g)Nie odbieram wiadomości z nieznanego źródła.
h)Mówię rodzicom i nauczycielom, jeśli cos  w Internecie jest nie tak.
3. Zaprojektuj podkładkę pod komputerową myszkę,. w ten sposób, aby dzieci, które będą . jej używały, pamiętały dzięki niej o zasadach bezpiecznego korzystania zInternetu.
Pamiętaj, że praca powinna być przygotowana w formie pracy plastycznej, technika. dowolna. (wykonana bez użycia nowych technologii.)
Przygotuj prace na jeden z tematów i przekaż do 30 listopada nauczycielom: Agacie Grzelak lub Małgorzacie Pawlik

Tematy pierwszego zadania konkursowego - Rywalizacja na słowa.

 

Przygotuj pracę na jeden z poniższych tematów. Pamiętaj, że praca powinna być przygotowana w formie:

  • bajki, opowiadania lub wierszyka  w przypadku tematów numer 1 i 2,
  • oraz wierszyka lub treści regulaminu  w przypadku tematu  numer 3.

1. Wyobraź sobie, że przekroczyłeś czas korzystania z komputera wyznaczony przez rodziców i dosłownie... wpadłeś/-łaś do internetu. Spróbuj się z niego wydostać.Napisz bajkę, krótkie opowiadanie lub wierszyk o tym, jakie przygody Cię tam spotkały, jak udało Ci się bezpiecznie wrócić do prawdziwego świata i co opowiedziałeś/-łaś rodzicom.

 

2. Zły czarnoksiężnik wyłączył internet wszystkim dzieciom na świecie.Napisz krótkie opowiadanie lub wierszyk o tym jak zapukałeś/-łaś do jego drzwi i, wymieniając wszystkie plusy korzystania z internetu, chciałeś/-łaś przekonać go do zmiany decyzji. Nie zapomnij napisac czy Ci się udało :)

 

3. Wyobraź sobie, że założyłeś/-łaś z przyjaciółmi nowy portal społecznościowy dla dzieci.Reklamujecie się jako najbezpieczniejsze miejsce w internecie. Stwórz krótki, najlepiej rymowany, regulamin korzystania z Waszej strony.

 

Uczniowie oddają prace (do 28 października) wychowawcom, którzy przekazują  Małgorzacie Pawlik lub Agacie Grzelak

Uczniowie nagrodzonych prac mogą liczyć na podwyższenie oceny z zajęć komputerowych

 

Pełen opis zadania konkursowego obejmujący organizację, kryteria oceny prac i ich dokumentację znajduje się tutaj.

 

LATO W MIEŚCIE 2017

KARTA UCZNIA

Bezpieczne wakacje

Apele podsumowujące

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4715667