Menu

Zespół Szkół nr 70
Szkoła Po
dstawowa nr 204 i Gimnazjum nr 106

ul. Bajkowa 17/21
tel. 22-615 73 43 lub 22-615 58 83

zs70@edu.um.warszawa.pl

1 września 2016 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

10.00 – klasa I-III Gimnazjum

11.00 – klasa 4-6 Szkoła Podstawowa

12.00 – klasa 1-3 Szkoła Podstawowa

26.08 godz. 13.00listy nowoutworzonych klas 1 SP, 4 SP, I GM

Zebrania z rodzicami

1.09.2016 r. – 1-3 SP godz.18.00

7.09.2016 r. – 4-6 SP i I-III GM godz. 18.30

Wykaz podręczników 2016/17 - dla klas 6 SP i III gimnazjum
Klasy 1-5 szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum objęte są dotacją, podręczniki zostaną zamówione przez szkołę

 W dniach od 27.06. – 31.08.2016 r.  sekretariat czynny jest od 8:00-16:00

AKTUALNOŚCI

Zespół Szkół nr 70 jest członkiem Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” W ramach „Akcji 1% dla mojej szkoły” prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 700,00zł . Za otrzymane środki zakupiliśmy 15 szt. krzeseł  i  15 szt. stolików uczniowskich.

BEZPIECZNE WAKACJE 2016

klasa IIGB z wychowawcą Grażyną Bulicz

Logowanie do poczty ZS70   http://poczta.bajkowa.edu.pl

Zawody Modeli Szybowców

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4452955

Zegar