Menu

  Zespół Szkół nr 70
Szkoła Po
dstawowa nr 204
i Gimnazjum nr 106
ul. Bajkowa 17/21
tel. 22-615 73 43 lub 22-615 58 83

zs70@edu.um.warszawa.pl

 

 

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dni wolne: 1 maja Święto Pracy, 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja.
2, 4 i 5 maja
dni wolne ujęte w rocznym planie pracy szkoły, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są w godzinach pracy świetlicy szkolnej. W tych dniach nie ma obiadów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianami z dn. 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1245, 5).

 2, 4 i 5 maja sekretariat czynny od 8:00-16:00

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Apel świąteczny

BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4735868

Zegar